Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

klasa_3:start [2010/12/09 18:45]
Elżbieta Tekiela
klasa_3:start [2012/09/10 23:40] (aktualna)
Elżbieta Tekiela
Linia 3: Linia 3:
   * {{:klasa_3:personalpronomen.doc|Personalpronomen}}   * {{:klasa_3:personalpronomen.doc|Personalpronomen}}
   * {{:klasa_3:stadtundland.doc|Stadt und Land}}   * {{:klasa_3:stadtundland.doc|Stadt und Land}}
-  * {{:klasa_3:1.jpg? linkonly|Lista czasowników nieregularnych(1)}} 
-  * {{:klasa_3:2.jpg? linkonly|Lista czasowników nieregularnych(2)}} 
   * [[http://www.otavanoppimateriaalit.net/kurzundgut/kug4/flash/4Kug7_QS_sprichwort.html|Sprichwörter]]   * [[http://www.otavanoppimateriaalit.net/kurzundgut/kug4/flash/4Kug7_QS_sprichwort.html|Sprichwörter]]
   * [[http://www.otavanoppimateriaalit.net/kurzundgut/kug5/5KUG11_wuerde.swf|Eine höffliche Bitte]]   * [[http://www.otavanoppimateriaalit.net/kurzundgut/kug5/5KUG11_wuerde.swf|Eine höffliche Bitte]]
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki